Διαφημιστικό σποτ

October 14, 2008 at 8:56 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment

http://www.youtube.com/v/zXAyvCQy-_c

Διαφημιστικό σποτ του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής κατά της πώλησης της εταιρίας μας

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: